از وسایل سنگین شروع کنید

مسئله مهم در حین اتوبار و اسباب کشی این است ک اول وسایل سنگین و بزرگ شروع کنید.هیچ وقت جعبه های کوچک را اول انتخاب نکنید اگر کارگر استخدام کرده اید آنها را نیز متقاعد کنید ک اول از جعبه های بزرگ و وسایل بزرگ شروع کنند.زیرا کارگرها معمولا اول ب سراغ جعبه های کوچک می روند و از آنجا ک نمی توان وسایل سنگین مثل یخچال و گاز را درون( ماشین اتوبار و اسباب کشی)و روی وسایل کوچکتر قرار داد وسایلی ک می تواند با یک خاور و در یک بار حمل و نقل جابجا شود نیاز ب چندین بار حمل حمل و نقل پیدا می کند و این یعنی افزایش هزینه های اتوبار و اسباب کشی و حمل بار برای شما..!!
در اتوبار و اسباب کشی حتما روی این نکته دقت و نظارت کافی داشته باشید و کارگران را متقاعد نمایید تا اول وسایل سنگین را داخل ماشین اتوبار و اسباب کشی قرار دهند.
پس از چیدن وسایل سنگین نوبت ب وسایل سبک تر می رسد.
وسایل سبک تر ب راحتی روی وسایل سنگین و کنار آنها قرار می گیرد و فضای خالی ماشین اتوبار و اسباب کشی را پر میکند.
ب این ترتیب میتوان تمام وسایل رابا یک حمل و نقل جابجا نمود.